info@dipinspekt.hr

ZAŠTITA NA RADU

Organizacija zaštite na radu prema zakonskoj regulativi

Zatraži ponudu

ZAŠTITA OD POŽARA

Organizacija zaštite od požara prema zakonskoj regulativi

ZATRAŽI PONUDU

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Organizacija izrade energetskog certifikata za jednostavni i složeni sustav

Zatraži ponudu

USLUGE


Naš stručan tim organizira za Vas:

ZAŠTITU NA RADU

Izrada procjene rizika, pregledi i ispitivanja radne opreme, mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima, osposobljavanje radnika za zaštitu na radu, vođenje poslova zaštite na radu, izrada svih elaborata i dokumenata u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (pravilnika, planova evakuacije i spašavanja, evidencija, ...), izrada plana evakuacije i spašavanja i osposobljavanje odgovornih osoba.

ZAŠTITA OD POŽARA

Osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom. Ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara, ureðaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara. Izrada općih akata iz područja zaštite od požara (pravilnici iz zaštite od požara). Izrada procjene ugroženosti od požara . Provedba evakuacije i spašavanja. Ispitivanje gromobranskih instalacija.

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Izrada energetskog certifikata. Energetski certifikat se izrađuje na temelju stvarnog stanja vašeg stana, kuće, ureda ili vikendice. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju postao obavezan dokument prije prodaje nekretnine, a od 01.01.2016. godine energetski certifikat biti će obavezan dokument i za sve stanove, kuće, poslovne i privatne prostore koji se iznajmljuju.

HACCP SUSTAV

Implementacija HACCP sustava. Obilazak objekta, analiza stanja, opis postojećeg stanja, prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih i organizacijskih nedostataka, identifikacija opasnosti, definiranje kritičnih kontrolnih točaka, kritičnih granica i korektivnih mjera, izrada potrebnih radnih uputa, standardnih postupaka i procedura, teoretska i praktična edukacija osoblja, izrada i uvođenje potrebnih evidencija, verifikacija sustava. Suradnja u realizaciji postavljenog cilja; osiguranje zdravstveno ispravne hrane a time i zdravlja gostiju kao i doprinos kvaliteti pružene usluge.